Dne 16.a17.1.2020 neordinujeme.

V akutních případech zastupuje urol. odd. Kladno..

..


Návrhy a připomínky
zasilejte na e-mail:
chrastny@urol-chir.com